Thursday, October 14

к

не ми се върви срещу твоята улица и моя дъжд

флегматичната им караница
канал бликащ кафява кал и кафява кръв
не ми се пресичат нещата
които не знаят как да се разделят
не ми пречиш ти не ми пречи дъждът
пречат ми нещата
които не могат да ни разделят

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO