Thursday, October 14

..>

дойде
поседя на един крак
плю жълто на камъка
пуши жълти цигари
вика по колите отсреща
върза на стълб
някакво чуждо куче
известно време скимтяха
един срещу друг
и вместо да се пуснат
един - друг
вместо да се отвържат
от виковете и стълбовете
си обърнаха гръб
не съм с тях
тръскам в шепата си
и свиквам

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO