Friday, November 26

--

откъм мен
откъм хората
каквито ги разбирах
идваше вятър
и вятърът ни казваше
как да обърнем глави
надолу
на юг гледайте
оттам сте дошли
оттам ще видите
завръщането
поход на сенки
сенки на стени
и на камъни
от вътрешната страна
на дрехата ми
груба кожа
която не помня своя
облякъл ме е някой друг
студено ми е в теб
беше написал
от външната страна на ръката ми
а аз?

твърде късно
леко въоръжена
воювам с обърнати длани

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO