Thursday, May 5

І І


колко дни ще ми трябват да тръгна
да оседлая
да натоваря
малкото което имам

огризки от хляба ти
утайка от чая ти
но знам вместо да питам
ще бъде по лесно
по-кратко
да се помоля
за нещо малко

молитва за моя път
о мой боже прави боже
ти казват те
а аз те наричам
о боже
яхнал младо яздитно конче
разтворил ризата си
до последното копче

вече не питам за дните
до тръгването
вече поемам юздите по съмнало
 разкопчавам
един по един
въпросите
и се усмихвам
преди да поискам
преди да взема
само това от което имам нужда
шепота на хартията

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO