Monday, July 25

великата пустиня
великата степ
място на което не ти се дочита
не ти се пее
когато ти се спи спиш
не викаш след никой
великата 
пустиня
великата 
степ
е повикала 
теб

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO