Wednesday, July 27

 на Владкоопитвам се да се обърна през рамо
и да напълня цялото празно място 
зад мен
с теб
да ти помахам 
да се усмихна
и да се върна там
 където 
вече няма да помним
кой пръв си е тръгнал
защото току що сме пристигнали
заедно

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO