Friday, October 14

short films

днес ме отзовават
неохотен повод
за сбогуване
ще ме откарат
ще ми натоварят дрехите
ще клатя крак от крайчеца на ремаркето

оттеглям се от суматохата
и счупения интервал
на старата машина
която хапа хищно листите
и не преглътна
"затвори кавичките"

II

в 2 има влак
в 3 прикачване
коридора разтяга времето
между двете си заяждащи врати
разглеждам краката на хората
през скъсаното дъно на чантата ми
днес никой нищо не губи
днес никой нищо не го грози

III

мама е шивачка
работи до 5
в 5 се връщам
тя заключва
стаичката
и сграбчва в прегръдка

скъсаната ми торбичка
вместо мен

мамо помниш ли майчина сълза
квадратна книжка
не
мама знае само срама
от това че щерка й ходи окъсана

IIII
не се прибирам завинаги
оттеглих се от служба
но се връщам скоро
моите пехотинци имат нужда
от повдигане на духа
и от повдигане на ципа ( от второто по-често)
-
говоря за разказите
които оставих на фронта
оголени
и незащитени
което значи
освободени от заповеди
-
освободени от обемите и фабулите
-
но нека си поклатят краката

нека си довършат пиенето
-

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO