Sunday, May 20

наказанието?

плесница по ухото
от нея не боли
но спирам да чувам
смеха
(нещата зад нас)

и това че тичам
че вече тичам
по краищата на тайната
...

през цялото време си спал на нея
която те спасява от мръзнене
но все пак те хвърля на лъвовете

....
скобите на съня
това правило - да те обградят
това правило да отидеш до самия край
и да се върнеш - без бой - пребит като куче

-

един дълбок кладенец
е захапал
края на светлината

и тя лежи на дъното
под водата
и ние не знаем колко е светло там
нито колко дълбоко

и не можем да чуем
тупването на камъка
заради плесницата по ухото

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO