Monday, December 10

-=няколко тела по-късно:

няколко къси отсечки
ни делят от най-дългия скок

**толкова трудно < проследявам хода на мислите полет на муха родена в яйце излюпено в пръстта на жълтеещо стайно растение кое се люпи кое лети кое поема ход и как посоката трябва да има нещо общо с всички предходни неща над мен която чакам с отворена уста и очи много по-големи от предишното ми очакване>

толкова лесно <ненавиждам света ненавиждам храната ненавиждам съня но обичам да бъда съставката им и не се отказвам люпя се в пръстта и вредя и вредя и вредя с моята ненавист толкова лесна за свикване>

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO