Friday, December 14

рррррр

***

безшумно като кръв
нещо бавно се движи в това блато
напразно напрягам слуха
напразно оглеждам водата

---/малко започнат и никак довършен разказ/Никой не го познаваше
а на всички им се струваше така познат

Беше косач дошъл някъде отдалеч
който постоянно повтаряше
"Юли е смъртно горещ"
и караше хората да се питат
"Къде отиват непознатите като него
когато наистина си отидат"


  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO