Saturday, December 21

*


колкото по-тиха остана


толкова по-лесно ще разбера 

постоянството на това завръщане

изтъняването ни като хартия
и
счупването на графита
в пълно съответствие 
с отварянето на една врата

  поглед взрян в дъното на кръга

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO