Wednesday, December 9

-.-.-....--


*

шумът им
като черна вакса
облича ръцете ми

когато се прибера
отръсквам и двете
около мен
като остров
който ме заобикаля
пада
черен фин прах

само там
където съм стъпила
остава
бяло*

искам да го опиша
преди да го видя

*

той е кутия пълна с градове и техните малки улици
той е събирач на семена и листа
той е това заради което по-често мълча
всички тях

когато и да те намеря

-  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO