Saturday, February 6

*-*-***-*-*това е само скелет на едно чувство
съществувало 
защото е посоченотова черно стърнище
на което нозете ти обгоряха
на тръгване

посочих

това е само скелет
на животно
бягало от смъртта

не се върнах там

това черно стърнище
на което полите ми изгоряха на тръгване

продължих

в бягство
в гонитба
в настигане на един дъх

подминах ли те?

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO