Friday, June 24

Т.не си д о  ме н 
когато 
се заслушвам
в писъка на птицата

утрото
покрива
всички
звуци 
с меко наметало

когато си до мен
птиците не се страхуват

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO