Friday, July 1

pianoтвоите пръсти
лежат на дъното на морето

черни клавиши
скрити в голямото синьо

което ни учи
да се отместваме

посрещни
вълната
с твоята
страничност

изпрати я
очи в очи

само когато
си тръгне
пръстите
стават част от ръката
луната им прави
бяло легло
в коeто да легнат
и да забравят
че някога
са докосвали
дъното
толкова
толкова
черно

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO