Friday, July 28

само опит да ги уловя


Това не е право на първи опит
нито опит да стане от първия път
доста 
други
пътища
канят
продължават
едно
второ
трето
разклонения
на едно второ трето 
опитно поле на сърцето
не е широко
съвсем тясна бразда е 
вада за тънка струя
тясно ухо на игла
едни неща останаха за игра
други слегнаха в ръцете 
порой в стаята на здравомислещите
пълна суша в гушка отпускаща се все повече
в посока на същото
неопитно сърце
бий блъскай драпай в земята
не е там не е 
праволинейните развалят най-простичките неща
опитът да посадиш
какво да е
този укор е без връхна дреха
гол гръб и гол стомах 
две лица с две опак страни 
дългът да се противопоставят
на храната
на спътниците
на нощната стража
смехът на лекомислените 
не ни касае 
от северната порта
навява шепот
никога не чувам това което ще кажа
преди да го изрека съвсем ясно 
и само когато е празно
Безлик и безнаказан
кръв по молитвеника
шамар за най-малкото
много слаби думи не правят
нищо достатъчно
от двете им страни има здрави мъже
които дърпат двата края на въжето
когато се скъса
въздухът се пръска
една възглавница се пълни с озон
и все някой
някога
ще се събуди
от всичко това

ако не...
има и други пътища

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO