Friday, February 27

скрит съм сега
без цвят
в цветове скрит
без глас
в гласове скрит

къде е моят приятел
къде е моята птичка
която ще докосне
звездите от мен


  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO