Sunday, December 19

___"__"закъснявах
с откъсването
откъм главата
по дължина
отбележи
нарушени
сме
като пропорция
перспективните
ще го различат
и ще си запишат
грешката

ако бях
наполовина мен и наполовина твоето рамо
...
отчупени части
нарушени като пропорции
самостоятелни като болест
игра на спазми
пием кората
на дърво
от което сме падали
с теб знаем,
че чудовищата прощават
на нещата със корени
ако бях наполовина мен
и наполовина твоето рамо
ако винаги се събуждах
на същото място в съня
щях да запомня
това място
от което си тръгнахме
полепени със черен пясък
ако ръката ти беше ръката ми
...

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO